Palveluehdot

Sopimuksen kohteena on Onnexin Asiakkaalle tuottama palvelu. Sopimuksen tarkoituksena on sopia palveluiden sisältö, ajankohta, paikka ja hinnat sekä määrittää ne muut ehdot, joiden mukaan Onnexi tuottaa Asiakkaalle palvelua.